O szkole

Jesteś tu: » Strona startowa » O szkole

ADRES:

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. T. SYGIETYŃSKIEGO W UJSOŁACH
UL.KS.PRA.J.PIOTROWSKIEGO 6

34+371 UJSOLY

 

 

 

 

 

 

Szkoła w Ujsołach została wybudowana 1903 roku obejmowała ona trzy sale lekcyjne. Od 1958 roku mieszkańcy wsi rozpoczęli starania o rozbudowę szkoły powód był jeden duża ilość dzieci. Z nauki w 7-klasowej szkole korzystało 289 dzieci stary budynek już dawno okazał się niewystarczający. W roku 1958 w czynie społecznym wykonano wykopy pod nowy budynek i zaczęto gromadzić materiały. W następnych latach wykopano także w czynie społecznym fundamenty pod nową salę gimnastyczna. Duży wkład dali tu zwłaszcza pracownicy miejscowego tartaku oraz miejscowa młodzież szkolna. Mieszkańcy gromady ofiarowali na ten cel materiały wartości 70 tys. zł. W 2001 r. zmodernizowano Szkołę Podstawową w Ujsołach. Na uroczystość przybyli przedstawiciele zaprzyjaźnionej z nami gminy Targówek, władze oświatowe, gminne, nauczyciele emerytowani, przedstawiciele firmy prowadzącej budowę, ośrodka zdrowia, nadleśnictwa, straży graniczne. Nie zabrakło też rodziców, nauczycieli i delegacji uczniowskich. Teraz cieszymy się, że mamy piękne sale lekcyjne, salę komputerową i salę internetową z laptopami.
W listopadzie 2002 roku otrzymaliśmy nową pracownię komputerową w ramach projektu MEN "Pracownia internetowa w każdym gimnazjum".Komputery te tworzą sieć lokalną z dostępem do Internetu. Wykorzystujemy komputery typu IBM w pracy, nauce i rozrywce. Korzystamy również z komputerów typu "Macintosh", które otrzymaliśmy w 1998r.Od maja 2005 roku w związku z powstaniem w naszej placówce Multimedialnego Ośrodka Szkolno- Terapeutycznego zostaliśmy wyposażeni w 11 laptopów firmy Maxdata, projektor Sony oraz oprogramowanie firmy Young Digital Poland, które można w zasadzie wykorzystać na prawie wszystkich przedmiotach nauczania w szkole podstawowej. Nasi uczniowie lubią i umieją korzystać ze sprzętu multimedialnego, toteż chętnie biorą udział w Olimpiadach Informatycznych i zdobywają w nich wysokie lokaty.
Do tradycji szkoły przeszły akademie z okazji D.E.N., Dnia Matki, Dnia Kobiet. Co roku odbywa się ślubowanie klas pierwszych, konkurs kolęd. Współorganizatorem życia w tej placówce jest Rada Uczniów. Konkursy, dyskoteki, poczta walentynkowa, imprezy plenerowe, ogniska, zabawa karnawałowa, współpraca z fundacjami na rzecz dzieci, współpraca z Gminnym Centrum Inforamcji, współdziałanie z innymi szkołami w naszej gminie i województwie, biblioteką, świetlicą środowiskową to tylko nieliczne z form pracy jaką podejmują uczniowie. Przy szkole działa dziecięcy zespół "Tęczowe kropelki". Muzykalne i utalentowane dziewczęta tańcem i śpiewem uświetniają szkolne , gminne oraz powiatowe imprezy.Ci zaś, którzy wolą folklor, mają okazję zatańczyć i zaśpiewać w zespole "Młode Juhasy".Uczniowie z kl.V-VI należą do XXVIII Drużyny Harcerskiej "Zośka" im.T.Zawadzkiego, natomiast najmłodsi tworzą Drużynę Zuchową "Pomarańczowe psotniki."

Opracowanie: szkolnastrona.pl